Stark som människa 


Att träna fysiskt är en självklarhet för många, medan andra vet att det vore bra men inte gör det. Däremot är mental träning fortfarande ett mysterium för många trotts att även det borde vara en självklarhet. 


Om mental träning skulle ingå i undervisningen redan för förskoleklass skulle mycket psykisk ohälsa kunna undvikas. Det skulle spara mycket lidande och kostnader för både individ och samhälle. Att jobba med sina styrkor och förstå sitt värde för att man bara finns gör stor skillnad. Det skapa trygga individer, vilket i sin tur leder till ökad trygghet och känsla av samhörighet. 


Den du pratar mest med under en dag är förmodligen dig själv Det är viktigt att du är snäll mot dig själv, har självmedkänsla.
Det handlar om vad vi säger till oss själva om oss själv. Hjärnan skiljer inte på fantasi och verklighet så mata den med det positiva!


Trygga individer vågar följa sitt hjärta och göra det de i grunden vill och är ämnade för!


Vad vill du och vilka utmaningar har du? Känner du dig osäker eller känner du att du fastnat och vill vidare?

Det och mycket mer kan vi jobba med, om du bara tar kontakt.