Mental hälsa


Enligt WHO:s definition är mental hälsa ett tillstånd av välbefinnande där individen känner igen sina resurser, klarar livets utmaningar samt kan engagera sig i arbete och samhället.


Mental hälsa hanlar mycket om tankar, dina tankar om dig, din rädsla och osäkerhet. 

Det är känslor som vi alla har i större eller mindra grad. Men om vi tänker att vi inte duger så tror hjärnan att det är en sanning för den kan inte skilja på fantasi och verklighet. Det innebär även en möjlighet, nämligen att värnda  på det hela och träna på positiva tankar.

Träna, träna, träna till det blir en vana.


Alla människor behöver känna sig bekräftade och älskade. Det svåraste är att älska sig själv.


Mental träning

Mentalträning är inte lika självklart för de flesta av oss som fysisk träning, men det är lika viktigt. För att må och presterapå topp behöver du träna även mentalt. Här förljer några tips och klipp som kanske kan inspirera.

Tankens kraft är enorm och du kan förändra dina tnkar genom att träna på att tänka tankar som gynnar dig och dina mål.

Länk till en föreläsning om tankens kraft: Tankens kraft - YouTube

Här kommer det att dyka upp fler länkar till föreläsningar och annat